Organisasjonen «Ulv i hele Norge» stiller spørsmål om det pågår ulovlig jakt og dyremishandling i ulvesonen.

Ifølge en henvendelse til Statens naturoppsyn (SNO) i midten av februar, stiller organisasjonen en rekke spørsmål. Det hevdes at jegere observeres kjørende med våpen i fanget, at det brukes snøscootere ulovlig, både til sporing og oppsetting av flaggline.

Leder Jan Paul Bolstad i SNOs seksjon rovviltdokumentasjon opplyser til organisasjonen at de er et statlig tilsynsorgan som kontrollerer og veileder blant annet jegere slik at jakt. Det gjelder også å kontrollere at felling og fangst foregår på en lovlig, human og sikker måte.

Anmeldte forhold

– I de tilfeller SNO avdekker brudd på regelverk knyttet til jakt, felling og fangst, blir det anmeldt til politiet. SNO har vært tilstede i forbindelse med fellingene i Ulvåa-reviret og funnet forhold som er anmeldt. SNO kan dermed ikke gi ut informasjon knyttet til disse fellingene. SNO er kjent med at det er lagt ut gris som åte som det vises til, og har sendt informasjonen videre til Mattilsynet som er rette adressat, svarer seksjonslederen.

Han oppfordrer ellers at eventuelle lovbrudd knyttet til lisensfellingene i Ulvåa-reviret som SNO ikke har vurdert, blir anmeldt til politiet.

Slipper hunder

Organisasjonen «Ulv i hele Norge» hevder at hunder slippes løs på ulvene for å få fart på dem, og mener at den offentlige versjonen er at jegerne går med hundene i bånd.

– Ulvene jages også hele netter igjennom. De blir i tillegg stengt inne med flaggliner ofte fra kvelden før det skal jaktes. I følge loven er det ikke er tillatt stenge /gjerde inn villle dyr. Senest den 10/2 ble dette allikevel gjort, hevdes det fra organisasjonens side.

Organisasjonen viser dessuten til en død gris som er observert i området. Organisasjonen mener det ikke lov å fore store rovdyr som ulv, gaupe , jerv, bjørn og kongeørn. De mener at dette blir forklart som åte for revejakt innenfor ulvesonen.