Forskningsrådet har med finansiering fra Energidepartementet tildelt over 300 millioner kroner til etablering av nye forskningssentre for miljøvennlig energi ved […]