I 2025 er det igjen tid for en storstilt feiring av friluftslivet i Norge.