Regjeringa med 50 ulike tiltak som skal. bedre situasjonen for villrein.