Vestby kommune har søkt om tillatelse til å flytte egg fra spissnutefrosk og storsalamander fra Todammen til nyetablerte erstatningslokaliteter, og […]