– Det er uverdig at staten så tydelig viser at deres fremste mål er å få skutt flest mulig kritisk truede dyr.

Det sier leder Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter, etter at Klima- og miljødepartementet overfor Fauna opplyser at det er aktuelt å anke ulvedommen fra lagmannsretten.

– NOAH har vunnet i to rettsinstanser, og lagmannsrettsdommen var grundig og tydelig på at staten i realiteten bruker bestandsmålet som «argument» for å skyte ulver – noe som naturligvis er i strid med hele formålet med bevaring i Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

Hun mener at en redelig politisk ledelse ville tatt denne dommen innover seg.

– Denne regjeringen representerer ikke flertallet som ønsker bevaring av ulv, de representerer pressgrupper som jobber for at det knapt skal være ulv i Norge. Klima- og miljødepartementet taler med to tunger når de på hjemmebane gjør absolutt alt for å skyte flere kritisk truede dyr, mens de holder taler om bevaring av naturmangfold og truede arter i FN-fora.