– Det er uverdig at staten så tydelig viser at deres fremst mål er å få skutt flest mulig kritisk truede dyr.