Klima- og miljødepartementet opplyser til Fauna at det ligger an til en anke i ulvedommen fra lagmannsretten.