– Jeg har mottatt en faglig vurdering fra Miljødirektoratet som ikke anbefaler å redusere bestandsmålet for ulv, og dette vil […]