Det går ifølge Rovdata bedre for den norske ulvebestanden, selv om bestandsmålet er satt som et maksimumsmål, og ikke et minimumsmål – som er vanlig for forvaltning av andre arter i landet.

I vinter ble påvist 12 ulvekull i Norge og grenserevir, hvorav 5 i helnorske revir og 7 i grenserevir mot Sverige. Ulvebestanden er derfor over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt, melder Rovdata.

Resultatet presenteres i en ny rapport fra vinterens overvåking av ulv i Norge. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata og oppsummerer det som er dokumentert og kartlagt av ulv i landet i årets overvåkingsperiode fra 1. oktober til 31. mars.

8,5 kull i Norge

Det er i vinter påvist valper født i 2020 i de fem helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Bograngen, Mangen og Aurskog. Valper av 2020-årgang er også påvist i de sju grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen, Rømskog og Boksjø.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

–  Når årets kull i grenserevirene mot Sverige deles likt mellom landene gir det 8,5 kull i Norge og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet. Det har vært en nedgang på ett kull i helnorske revir, mens det har vært en oppgang på to kull i grenserevir fra i fjor, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Seks revirmarkerende par

Det er påvist revirmarkerende par i de fem helnorske revirene Deisjøen, Slettås, Julussa, Svarthus og Sotsjøen, samt en mulig ny paretablering i Kynndalen. Det er også påvist et revirmarkerende par i grensereviret Fjornshöjden.

–  I Deisjøreviret, som lå delvis utenfor ulvesonen, ble det ikke påvist valper i vinter etter den genetisk viktige Elgåulven og hans partner. Paret ble i januar flyttet til Våler i Østfold, og synes nå å ha etablert seg i et område nord for E18.  I Østmarka, like utenfor Oslo, gikk ledertispa sammen med en datter født i 2019 på starten av vinteren. Datteren ble påvist utenfor reviret i slutten av mars og har trolig utvandret, forteller Kindberg.

109-114 ulver innenfor landets grenser

Til sammen i løpet av overvåkingssesongen i vinter ble det påvist 109-114 ulver i Norge og grenserevir, og det er en økning fra 99-103 i fjor. De aller fleste ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone. Kun to enslige ulver ble påvist utenfor fylkene med ulvesone og begge disse ble felt vinterstid, i Vestland og Rogaland fylke. 
57-58 av ulvene er påvist med helnorsk tilhold mens 52-56 hadde tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

–  Tallene inkluderer 24 døde ulver som er skutt under lisensjakt eller skadefelling, og det gjenstår derfor 85-90 ulver i Norge. Det er omtrent samme antall som de 90-93 ulvene som gjensto på samme tid forrige vinter etter at 13 døde ulver var trukket fra, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet.

104 ulver påvist med DNA i Norge

Rovdatas ulveteller (lenke) som er oppdatert fortløpende i løpet av vinteren er det lagt inn 104 ulver som er registrert med DNA i Norge i overvåkingsperioden vinteren 2020/2021.

– Hvis vi ser på utviklingen i antallet ynglende stasjonære ulver og registrerte ulvekull, har den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden vært mer stabil de tre siste vintrene (2018/2019-2020/2021), etter en markert økning i antall ulvekull før det. I de siste seks sesongene har delbestanden vært over det nasjonale bestandsmålet, avslutter Kindberg.