Norsk arktisk tundra er mer truet av klimaendringer. Den arktiske tundraen trues av klimaendringer – mer enn andre landområder på […]