Samferdselsdepartementet har styret håndhevingen av dråoneobservasjoner.