Myndighetene ønsker å skjerpe kravene til bedre håndtering av avfall fra skip og fiskefartøy i norske havner, mens havner for […]