Norges Jeger- og Fiskerforbund besluttet under landsmøtet i helg store utskiftinger i ledelsen. Knut Arne Gjems fra Hedmark ble gjenvalgt som forbundets leder.

Denne gangen var det ifølge en pressemelding fra organisasjonen hard kamp om plassene i styret, noe som er et sunnhetstegn i en levende organisasjon.

Styret skal settes sammen med et øye til en rettferdig og fornuftig geografisk, kjønnsmessig og aldersmessig representasjon. I tillegg skal de ulike interessefeltene i forbundet ivaretas. Det valgte styret synes å ivareta alle disse hensynene på en god måte. Landsmøtet ga tydelige signaler i viktige saker for organisasjonen som lakseforvaltning, rovviltforvaltning, rekrutteringsarbeidet, kvinnesatsingen og mye annet.

Nytt forbundsstyre

Knut Arne Gjems fra Våler i Hedmark ble valgt til leder. Han går dermed løs på sin andre periode som leder av forbundsstyret. Begge nestlederne kommer fra det forrige forbundsstyret, og bærer med seg nyttig erfaring inn i det nye styret.

Leder – Knut Arne Gjems, Hedmark

  1. Nestleder – Line Johansen, Buskerud
  2. nestleder – Bjarte Erstad, Hordaland

Styremedlem – Ole-Martin Meland, Telemark

Styremedlem – Øystein Hansen, Finnmark

Styremedlem – Tina Dyrstad Fossdal, Vest Agder

Styremedlem – Bjørn F Mathiesen, Akershus

Styremedlem – Craig Furunes, Nord Trøndelag

Styremedlem – Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane

  1. varamedlem – Mathea Sætre Liberg, Hedmark
  2. Varamedlem – Anne Lise Sekse, Rogaland
  3. varamedlem – Kim-Louis Belaska, Vestfold
  4. varamedlem – Camilla Strandskogen Moseid, Vest Agder