Miljødirektoratet har besluttet å skyte 17 jerv. Årsaken skal være å øke muligheten for å skyte skadegjørende jerv og redusere behov for å drepe jerveunger i hiet til våren. Direktoratet starter med tidlig skyting av jerv noen steder.