Politibetjent Håkon Toresen i Trøndelag politidistrikt bekrefter overfor Fauna.no at de har mottatt en anmeldelse på bakgrunn av jakt med ulovlig redskap.

– Saken er under etterforsking hos politiet. Vi har ikke flere opplysninger i saken foreløpig, opplyser politibetjenten til Fauna.no.

Anne Margrethe Vadder i organisasjonen Rovviltets Røst (bildet) sier i en kommentar til Fauna.no at det er de som har anmeldt jegeren. Og det skal være påstått bruk av termisk kikkertsikte under jakt på hjort som er årsaken til anmeldelsen fra dem. Selv om mannen er anmeldt og politiet driver etterforskning, er det ikke tatt stilling til om saken skal henlegges eller om det skal reises tiltale. Det vil politiet ta stilling til senere.

– Rovviltets Røst har i slutten av oktober anmeldt en jeger for brudd på blant annet viltlovens paragraft 20. Vi mener at vedkommende brukte termisk kikkertsikte under hjortejakt. Det er ifølge Miljødirektoratet og Landbruks- og matdepartementet ulovlig, sier Vadder til Fauna.no.

Organisasjonen opplyser til Fauna.no at de har anmeldt en person for brudd på viltloven. De mener å ha dokumentert en hendelse ved bruk av termisk kikkertsikte under hjortejakt.

Fauna.no har forsøkt å få den anmeldte mannen i tale, men har ikke lyktes med det. På sin egen Facebook-side omtaler mannen seg selv som jeger. Han følges av mange tusen personer på Facebook, og har flere tusen Facebook-venner.

Viser jakt i video

I en video jegeren har publisert på internett, som er sett nesten ni tusen ganger, forteller mannen om ei natt han var ute på revejakt med termisk kikkertsikte. Det er imidlertid et annet forhold han nå er anmeldt for.

Mannen viser i videoen hvordan han jakter med termisk sikte etter mørkets frembrudd. Senere i den samme videoen viser han også video av rev som kommer mot stedet hvor han bruker termisk sikte og lokkefløyte, og der reven blir skutt i mørket. Mannen bruker termisk videoopptak som viser alt som skjer under jakta i mørke.

Hundrevis av dyr

I et innlegg fra november i år skriver han følgende i et innlegg om egen jakt:

– Jeg har også brukt termisk mye de siste par årene og har felt noen hundre dyr med termisk optikk på våpenet. Mest rev, cirka 200 stykker, endel villsvin, mellom 50 og 100 stykk, endel grevling og noe hjortevilt så jeg har gjort meg endel erfaringer rundt bruken av termisk, skriver han på sin Facebook-side.

Fauna.no gjør oppmerksom på at mannen ikke er anmeldt eller mistenkt for lovbrudd av politiet for disse forholdene. Anmeldelsen fra Rovviltet Røst gjelder hjortejakt i Trøndelag. Etter det fauna.no kjenner til blir mannen ikke etterforsket for andre forhold enn det anmeldelsen i Rovviltets Røst viser til.

Mener termisk sikte er forbudt

– I dag er termisk sikte forbudt under hjortejakt. Det er kun ved enkelte tilfeller man får bruke det. Som blant annet jakt på villsvin og ved ettersøk. Rovviltets Røst ser at det er stor usikkerhet blant personer, også jegere, hvorvidt det er lov å bruke dette under «vanlig jakt», sier Anne Margrethe Vadder til Fauna.no.

Usikkerheten går på hvorvidt termisk blir regnet som «kunstig lys» eller ei, men i proposisjon 149 L står det følgende, opplyser Rovviltets Røst.

«Med kunstig lys menes i tillegg til synlig lys fra hodelykter og liknende både lysforsterkende innretninger som nattkikkerter, samt bildeomvendere som omgjør varmestråling til et bilde på skjerm, såkalte termiske kikkerter eller siktemidler. Begge disse typer er avhengig av en ekstern strømkilde (batteri) for å fungere, og faller derfor innenfor definisjonen av kunstig lys.»

Viser til dom

Organisasjonen viser for øvrig til en dom fra 2017 der en mann ble drept da en jeger anvendte termisk sikte, ble jegeren ikke dømt for bruk av termisk kikkertsikte.

– Det ser ut til at jegere har tatt dette til inntekt for at det er lov – mens det i realiteten ikke ble prosedert over dette punktet i det hele tatt. Det kan vi også lese om i proposisjonen der det står, opplyser Vadder. Rovviltets Røst ønsker derfor en avklaring i rettssystemet.

– Vi ser også på denne typen jakt som farlig. Vi har sett flere ulykker ved bruk av termisk sikte, og stiller spørsmål ved om dette burde forbys i sin helhet. Det er svært vanskelig å se forskjell på for eksempel en rev og en hund eller katt. Det gjelder også større dyr som hjort, hest eller ku. Vi kjenner til at en jogger ble skutt i Sverige da det pågikk villsvinjakt og det ble brukt termisk sikte, – så vi finner det bekymringsfullt om man skal være nødt til å føle seg utrygg når man er ute i skogen i mørket, sier Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst til Fauna.no.