Elbilandelen i nybilsalget har steget fra 54 prosent i 2020 til 65 prosent så langt i 2021, til 19. desember.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu er strålende fornøyd med at elbilandelen i nybilsalget i Norge stiger kraftig. Foto: Norsk elbilforening.

– Elbiler er snart for alle. At det er så mye å velge mellom blant familiebilene er en helt avgjørende årsak, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, og ifølge en pressemelding.

Åtte av ti privatpersoner som kjøper ny bil, velger elektrisk, mens næringsmarkedet henger etter med bare drøyt 40 prosent som velger elbiler.

Elbilboom i nord

– Ekstra gøy er det at hele landet kjøper elbiler. Elbil er favoritten enten du bor på i by eller bygd. Nye rekorder kommer i alle fylker. Lengst nord i landet har salget tatt helt av sammenlignet med 2020, sier Bu.

I 2021 doblet elbilsalget seg i Nordland, Troms og Finnmark, mens Hordaland og Oslo måtte nøye seg med en økning på 49 og 44 prosent. Likevel har Hordaland landets høyeste andel elbiler i nybilsalget med 77 prosent, og Oslo ligger like bak med sine 72 prosent.

Hun har stor tro på at det blir nok en sterk elbilrekord i 2022. Norsk elbilforenings prognose for det kommende året er at elbilsalget vil passere 80 prosent.

– Og vi har tradisjon med å treffe på prognosene våre. I fjor anslo vi 65 prosent elbilandel i nybilsalget.

Bu mener vi fortsatt har en elbilpolitikk det virkelig svinger av, og det er avgjørende om vi skal nå stortingsmålet om at alle nye biler som selges skal være utslippsfrie i 2025.

– Først og fremst har vi fått beholde momsfritaket for elbil enda ett år. Og så har vi fått gjennomslag for at helt nye forurensende biler skal bli litt dyrere. Derfor kommer 2022 til å bli et sterkt elbilår, mener Bu, selv om chip-mangel skaper usikkerhet med tanke på billeveranser.