Siltgardin er et system som brukes til å beskytte havner, kaiområder, marinaer og annen infrastruktur mot erosjon og sedimentering.

Det består vanligvis av en serie med undervannsbarrierer som er plassert i vannet for å hindre sedimenter, som sand og grus, i å transporteres av strømmen og skade konstruksjoner eller utstyr.

Siltgardiner kan være laget av forskjellige materialer, som tre, stål eller plast, og kan være utformet på ulike måter, som f.eks. som en kjetting eller som en netting. Siltgardiner kan også være utstyrt med enkelte elementer som øker effektiviteten som f.eks. svømmebøyer og vekter.