Stadig flere sauebønder skyver rovdyrene foran seg når det er helt andre grunner til at næringa går dårlig.