Når Veterinærinstituttet og Dyrebeskyttelsen Norge onsdag markerer verdens rabiesdag, er det for å bidra til å utrydde rabies.

Rabies er en virusinfeksjon som overføres fra hund til menneske gjennom infisert spytt. Viruset angriper nervesystemet hos mennesker og dyr. Sykdommen har dødelig utfall hvis behandling ikke blir gitt tidlig.

På verdensbasis dreper rabies rundt en person hvert niende minutt. Massevaksinering av hunder forhindrer smitte til mennesker og vi trenger ikke å vaksinere mer enn 70 prosent av hundepopulasjonen for å stoppe spredning av rabies.

I anledning verdens rabiesdag 28. september Lillian Auliff, organisasjonsveterinær i Dyrebeskyttelsen Norge, om arbeidet i Tanzania og vaksinert hunder, samt World Rabies Day og organisasjonen Mission Rabies.

– Rabies er utryddet fra store deler av Europa og med litt ekstra innsats kan denne sykdommen utryddes fra resten av verden. Det er utrolig inspirerende å høre historiene til de som har vært og jobbet med rabiesbekjempelse i Afrika. Jeg håper flere vil reise ut og være med på den viktige dugnaden med rabiesbekjempelse, sier Åshild Roaldset veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge støtter Mission Rabies sine initiativ rundt om i verden. Så langt er det satt mer enn 1,3 millioner vaksiner og målet deres er at denne generasjonen skal være den siste som opplever rabies.

Vaksinering og informasjonsarbeid om forebyggelse av sykdom er med på å bedre dyrevelferden til hunder over hele verden. Når folk ikke lenger blir syke av hunder, trenger de ikke å frykte dem.