NOAH reagerer sterkt på regjeringens beslutning om å ikke inkludere bærekraft og miljø i de nye kostrådene.

De mener det er kritikkverdig at kostrådene ikke skal ta hensyn til selve livsgrunnlaget – naturen. NOAH krever at dette revurderes slik at bærekraft og miljø blir tatt hensyn til i de norske kostrådene, slik det nå gjøres i Norden som helhet.

Noah opplyser at de norske kostrådene er laget for å veilede nordmenn til å ta gode matvalg. På spørsmål om hvorfor bærekraft og miljø ikke skal inkluderes, svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide at «mer kunnskap om helse gir oss langt på vei de samme rådene» og mener dermed at helsekostrådene er gode som klimaråd allerede.

Bakstreversk

– Det stemmer at råd om helse og råd om miljøvennlig mat trekker i samme retning – mer plantebasert og mindre animalsk. Nettopp derfor er det bakstreversk og uansvarlig å ikke se dette i sammenheng. Forskning viser at det er viktig for klima og natur at vi går enda mer i retning av plantebasert mat enn det som de gamle kostrådene baserer seg på. Samtidig har dette en tilleggseffekt for helsen. Når regjeringen tydeligvis vil underkommunisere dette, er det verken ansvarlig miljø- eller helsepolitikk, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Mat & naturkrise

NOAH reagerer på at regjeringen synes å være uvillig til å innse koblingen mellom mat og klima, og dessuten ikke fremhever at klimaendringer og naturødeleggelse også har helsekonsekvenser.

– Det er en kjensgjerning at verden står overfor en natur- og klimakrise. Vi kan ikke fortsette å spise mat som har en negativ effekt på miljø og klima – slik et animalsk basert kosthold har. Det er ikke til å komme unna at helse, bærekraft og miljø går hånd i hånd, og det burde regjeringen også være tydelig på, sier Hoah-lederen.