Kystverket leter etter kilden som har griset til lomvier i Øst-Finnmark. Tidligere denne uken ble det oppdaget fugl tilgriset av […]