Anmeldelsene handler om alt fra ulovlig jakt til giftbruk og fremmede arter.