Norsk lundehund, en unik og norsk hunderase som har vært i fare for å dø ut, skal reddes gjennom et omfattende krysningsprosjekt.

Prosjektet, som ble påbegynt for ti år siden, har ført frem til individer som skal innmønstres i rasen.

Norsk lundehund er en liten spisshund med seks tær på alle beina og et fleksibelt skjelett, og ble tidligere brukt til å jakte på lundefugl langs norskekysten.

Hunden er kjent for sitt følsomme bitt og evnen til å apportere levende fugl og egg uskadet. Lundehunden har vært i fare for utryddelse to ganger, og alle dagens lundehunder stammer fra tre individer.

Innavlsgraden i rasen er 95 prosent, noe som har gjort den sårbar. Fruktbarheten er lav, og alle lundehunder er disponert for mage-tarm problemer.

Dette prosjektet, som er støttet av Norsk lundehund klubb, Norsk kennel klub og Norsk genressurssenter, håper å tilføre rasen nye gener og vitalitet, heter det i en pressemelding.