I Mattilsynets innspill til den kommende stortingsmeldingen om villrein er dyster, men det er også muligheter.