Kritiserer Havbruksutvalget for å ha snevre ambisjoner og overse muligheter for bærekraftig vekst.