Norske huseiere advares om å være på vakt når snøen begynner å smelte på grunn av risikoen for vannskader.

Det anbefales å sørge for at sluk og takrenner er fri for is og snø, og at vannet ledes bort fra boligen. Hvis det har kommet mye snø, kan det også være lurt å måke taket.

I 2022 fikk forsikringsselskapet Fremtind meldt om 14.500 vannskader på boliger, borettslag og hytter, til en erstatningssum på over 600 millioner kroner.

Det anbefales å fjerne verdifulle gjenstander fra kjellere og garasjer, og å holde dører og vinduer til kjellere lukket.

Huseiere har plikt til å gjøre forebyggende tiltak mot skader, og risikerer reduksjon i erstatning eller å måtte betale for skader selv dersom de skyldes manglende vedlikehold.