I Innlandet fylke har et flertall av undersøkte elver og innsjøer god økonogisk tilstand. I sør står det verre til. […]