Norske miljøorganisasjoner, fagforeninger og andre grupperinger forbereder seg på store klimamarkeringer over hele landet, en uke før FNs klimatoppmøte.