Fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt er satt til 1. november. Det melder […]