Samtidig som Norges Jeger- og Fiskerforbund fyller 150 år, samles jegerne og fiskerne til landsmøte på Gardermoen denne helga.

Organisasjonen med 115.000 medlemmer spredd på 563 lokale foreninger stiller med 150 delegater på landsmøtet. Blant gjestene er den nyvalgte sametingspresidenten Silje Karine Muotka som skal si noen ord til landsmøtet.

Lang liste

Det er ifølge en pressemelding fra organisasjonen er lista over saker som skal behandles under landsmøtet lang. Blant annet skal det debatteres rundt utfordringer for de ville laksefiskene, med fokus på miljøutfordringer fra oppdrettsindustrien. De skal snakke om forvaltningen av de store rovdyra, utfordringer de møter ved tap av natur, også omtalt som naturkrisa.

Våpen og fond

Andre saker er behovet for gode rutiner rundt søknader om våpenerverv og utlån av våpen samt etablering av et fond for oppfølging av krav om miljøopprydding på skytebaner.

I tillegg er det en rekke organisasjonssaker oppe til votering, og så skal det selvsagt velges et nytt forbundsstyre som skal ivareta NJFFs politikk i landsmøteperioden. Leder i NJFF, Knut Arne Gjems, er innstilt av valgkomteen for en ny periode som leder av NJFFs forbundsstyre.