Hold Norge Rent og Naturvernforbundet i Trøndelag inviterer sammen med Ragn-Sells og Sparebank1 Midt-Norge til Norges viktigste møteplass om marin forsøpling.

Konferansen finner sted i Trondheim, og åpnes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide i mai.

Konferansen stiller spørsmål om hvordan man kan ta del i ansvaret for forsøpling globalt? Hva er rollen til den nye globale avtalen om plastforurensning?

Temaet for årets konferanse er “Globale perspektiver”, og skal se nærmere hvordan forsøpling berører folk på tvers av landegrensene.