Innbyggere i denne byen mobiliserer for å skyte jakt i sentrum.