Derfor er det ikke behov for særskilte reguleringer.