Dagens regjering har de siste åtte årene systematisk lagt til rette for å gjøre det enklere å bygge i sårbar […]