Et samarbeid mellom miljø- og friluftsorganisasjoner, inkludert WWF, DNT og Norsk Friluftsliv, har kartlagt ti av de mest truede naturopplevelsene.

Dette er basert på over 1500 innspill fra publikum, hvorav over 16.000 personer deretter engasjerte seg ved å stemme på hvilke opplevelser de frykter vil forsvinne.

Miljø- og friluftsorganisasjonene har gått sammen og utarbeidet løsninger for å bevare de ti naturopplevelsene nordmenn er mest redde for å miste.

Dag-Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, opplyser at naturopplevelser betyr mye for oss, og på mange forskjellige måter – alt fra rusleturer i nærnaturen til mulighetene for friluftsliv, jakt og fiske.

– Sunn og tilgjengelig natur er viktig for livskvaliteten vår, og det er mye lokalpolitikere kan gjøre for å ta vare på naturen og sikre opplevelsene for fremtiden.

Dette representerer truede naturopplevelser inkluderer fugleliv, urørt natur, og vinteraktiviteter som skigåing. Beslutningstakere på lokalt nivå spiller en avgjørende rolle i å opprettholde disse opplevelsene for fremtidige generasjoner.

Som svar på utfordringene, har organisasjonene foreslått tiltak. Blant annet bør kommunene både sikre og øke tilgangen til naturopplevelser, samt inkorporere naturopplevelser mer aktivt i kommunale tjenester og virksomheter.

– I stedet for å bygge ned mer natur, bør kommunene heller spille på lag med naturen. På samme måte som at truede arter kan få gjenopprettet livsdyktige bestander når vi mennesker tar grep, er det heller ikke for sent å bevare naturopplevelsene. Ved å aktivt ta disse i bruk i alt fra skolen til helsevesenet, kan det være vinn-vinn for både oss og naturen, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Ulike eksperter bidro til å evaluere innspillene, blant annet marinbiologer, speidere, politikere, og friluftsentusiaster.

Her er den rangerte lista folket stemte frem:

  1. Fugleliv og naturlyder
  2. Frodig flora og et yrende dyreliv
  3. Urørt natur
  4. Levende hav og fjorder
  5. Nærnatur
  6. Gammelskog
  7. Kyst og strandsone
  8. Høsting på naturens premisser
  9. Stillhet og mørke
  10. Skigåing, årstider og snørike vintre