Stortinget skal ta stilling til Miljødirektoratets forslag om forbud mot termiske kikkerter under jakt.