Statens naturoppsyn har så langt i år levert 70 anmeldelser til politiet for brudd på lakseloven. Det er 20 flere […]