Norsk Tekstilgjenvinning har mottatt støtte fra Innovasjon Norge for å etablere en demonstrasjonsenhet for mekanisk gjenvinning av tekstiler.

– Miljøutfordringene forårsaket av tekstilindustrien er store, og det er økende fokus på sirkulære råvarer i bransjen. Norsk Tekstilgjenvinnings ambisjoner om å gjenvinne tekstiler av ulike kvaliteter i Sandefjord kan være en del av løsningen når vi skal møte nye krav til innsamling av tekstilavfall, i Norge og EU, sier regiondirektør for Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark, Anniken Fægri Damm-Larsen Hun mener anlegget kan bli viktig i utviklingen av Vestfold og Telemark.

Det opplyses at det er positivt at selskapet fokuserer på oppsirkulering av tekstilfibre. Detplanlagte demonstrasjonsanlegget kan bidra med ny kunnskap på feltet. Det kan også kan bli viktig for videre utvikling av Vestfold og Telemark som en ledende region innen sirkulær bærekraft.

Utvikler fiber

I det nye anlegget planlegger man å utvikle fiber fra brukte tekstiler med riktig fiberlengde for salg til spinnerier og tekstilprodusenter. Selskapet har sikret avtaler med råvareleverandører, teknologipartnere og kunder i Norden og Europa.

Hvis selskapet lykkes med prosjektet, vil de kunne gjenvinne store mengder tekstilavfall, først og fremst fra helse- og hotellsektoren. Det vil bidra til å etablere en ny gjenvinningsindustri i Norge.

Gjør det mulig

Daglig leder i Norsk Tekstilgjenvinning, Pål Erik Haraldsen, er svært takknemlig for støtten:

–Vi er svært takknemlige for støtten vi får fra Innovasjon Norge, som gjør det mulig for oss å etablere Norges første forsknings- og demonstrasjonsanlegg for mekanisk gjenvinning av tekstiler. Tekstil-til-tekstil gjenvinning av alle typer tekstiler er en viktig brikke i arbeidet med å redusere tekstilindustriens miljøbelastning, men det er stor mangel på nødvendig teknologi og kunnskap, sier han.

22 millioner

Deres FoU-prosjekt skal bidra til å redusere noen av disse barrierene.

Norsk Tekstilgjenvinning mottar 22 millioner kroner i miljøteknologitilskudd og i tillegg syv millioner kroner i grønt vekstlån. Prosjektet er også støttet av Handelens Miljøfond og har flere lokale investorer fra Sandefjord.

10 prosent

Tekstilindustrien står for nær 10 % av det globale CO2-utslippet og problemet vokser. Bare en prosent av tekstilene blir resirkulert i Norge i dag. Store mengder tekstiler eksporteres ut av Europa, og tekstilavfall i utviklingsland er et stort miljøproblem. Det vil komme nye EU-krav til innsamling av tekstiler i 2025.