Styret i Norsk Industri utvider undersøkelsene rundt avgåtte administrerende direktør Stein Lier-Hansens bruk av Norsk Industris midler.