Ulovlig garnfiske på laks øker i Vestland og deler av Nordland, men nedgang registreres i Troms.