En eldre mann er i Trøndelag tingrett tiltalt for alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.

Han står anklaget for å ha holdt minst 24 katter, til tross for at han tidligere i februar 2022 ble idømt forbud mot å holde dyr av Frostating Lagmannsrett.

Ifølge anklagene har mannen også grovt unnlatt å sikre god dyrevelferd for kattene han holdt. Dyrene ble ikke tilstrekkelig beskyttet mot parasitter og sykdommer. I tillegg fikk de ikke nødvendig helseoppfølging, og boforholdene var under enhver kritikk. Mannens bolig, hvor kattene i stor grad oppholdt seg, hadde utilstrekkelig renhold, og kattene levde i et sterkt forurenset livsmiljø. Dette utsatte dem for alvorlige helseplager og lidelser, hetet det i tiltalen mot mannen.

Mattilsynet foretok en sanering av katteholdet mellom 1. og 22. november 2022. Alle de 24 kattene ble tatt inn til veterinærundersøkelse, hvor det ble påvist ulike sykdomstilstander hos samtlige dyr. På grunn av dyrenes tilstand valgte man å avlive alle kattene av dyrevernhensyn.

Det er også reist tiltale mot mannen for manglende sikring av et miljø som gir god velferd for dyrene, basert på deres artstypiske og individuelle behov. Boligen var sterkt forurenset av avføring, søppel og annet, noe som sammen med det høye antallet katter førte til stress, sykdomsrisiko og potensielle skader for dyrene.

Saken mot mannen kommer opp for tingretten denne uka.