Tiltak skal beskytte genetisk viktig ulv i Innlandet.