Statsforvalteren i Troms og Finnmark har besluttet at en tillatelse til å skyte bjørn i Bardu, kan økes fra ett […]