Veterinærinstituttet melder at det er påvist skrantesyke i Tynset kommune i Østerdalen i Innlandet fylke.