Ulvekonflikt splitter politikere: – Demoniserer dyret!