Etter en bekymringsmelding fra Naturvernforbundet i februar 2022 om misbruk av ordningen med landbasert oppdrett, har departementet innført en pause […]