Mattilsynet har besluttet å oppheve alle restriksjoner knyttet til tidligere begrensninger rundt fugleinfluensa i Lund i Rogaland.

Den 18. februar ble det påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjørfehold i Lund kommune. Mattilsynet innførte raskt soner med tiltak for å hindre at smitten skulle spre seg.

– Vi har heldigvis ikke fått flere tilfeller av sykdommen blant fjørfe i fangenskap, og sonene kan derfor fjernes igjen, sier regiondirektør i sør og vest Lise Petterson.

– Vår opplevelse er at samarbeidet med de berørte har fungert godt, også i denne runden med fugleinfluensa. De tar smittevern på stort alvor, for å hindre at denne alvorlige sykdommen skal spre seg til flere dyr.

Økt risiko med vårtrekket

Selv om sonene med portforbud for fjørfe nå er opphevet, er det ingen grunn til å senke skuldrene helt, påpeker Mattsilsynet, og vier til at vårtrekket er i gang, og med det øker risikoen for fugleinfluensa.

– Vi vet ikke hvordan smitten kom inn i det kommersielle dyreholdet denne gang heller, men vi vet at fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Norge, sier Petterson, som har en klar oppfordring til alle som driver med fjørfe:

– Gjør det du kan for å beskytte dyra dine mot smitte – enten du driver profesjonelt eller har høner i hagen, heter det.