Saken var oppe til debatt i Stortinget. Konklusjonen er klar.