Forurensing fra jordbruket er i ferd med å ta knekken på Hålandsvannet i Rogaland.