Det er ingen jubel blant jegerne i Sør-Norge i år, ettersom sommeren har gitt nedgang i rypebestandene mange steder.

Hver høst gjøres det takseringer av rypebestandene i de ulike fjellområdene. Med dette som grunnlag er man sikret en kunnskapsbasert forvaltning av vårt viktigste småvilt. Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) har laget årets første oversikten fra fjellstyrene om bestandssituasjon for rype i statsallmenningene i Sør-Norge.

NJFF melder om stor spenning knyttet til årets rypetakseringer, og ser en nedgang i de fleste rypebestandene i Sør-Norge. I mange fjellområder har det vært en sen vår og i tillegg mye fuktig vær denne sommeren. Det er nok en del av forklaringen på de svake bestandene, men også annet påvirker rypas overlevelse, som for eksempel antall rovfugl og rev. Det melder NJFF.

– I mange av statsallmenningene i Sør-Norge ser det dessverre ikke så bra ut i år, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. Det er heldigvis litt bedre hos de fleste fjellstyrene i Trøndelag enn resten av Sør-Norge, oppsummerer Lande.

Trøndelag

Mange steder i Trøndelag har hatt en nedgang i bestanden i år i forhold til 2022. Det er likevel ikke helt svart mange steder, selv om man for eksempel hos Selbu fjellstyre har valgt å frede rypa. Stort sett vil jakta bli gjennomført som planlagt. Det er litt tidlig å si noe om jakttid og dagskvoter enda, de dette vil vedtas av de ulike fjellstyrene når de har fått vurdert situasjonen bedre. Det blir ikke noe kronår i år, men mer middels eller litt under «normalen» mange steder. Det virker også som om kystområdene har noe høyere tetthet av fugl enn lengre inn i landet, men det varierer en del i hele fylket.

Gudbrandsdalen

Bestanden av liryper i Gudbrandsdalen er heller ikke noe å juble over i år, melder de fleste fjellstyrene. Lave tettheter og få kyllinger er registrert. Lengre øst melder både Sollia fjellstyre og Engerdal fjellstyre om lite ryper. Skogsfugltakseringene hos Engerdal fjellstyre viser at det ble funnet en del enkeltfugler, men få kull. Mange fjellstyrer vil nok gjennomføre en veldig begrenset jakt og noen vil antakelig frede sine områder i hele eller deler av perioden.

Valdres/Gausdal

Gausdal fjellstyre, Torpa fjellstyre og begge fjellstyrene i Slidre melder om svært magre rypebestander. Her vil man nå vurdere om man det er forsvarlig å gjennomføre jakt eller hvor strenge begrensninger man må eventuelt må ha. Man antar at flere av fjellstyrene her kommer til å frede områdene for rypejakt.

Hardangervidda

Øst på Hardangervidda forvalter Øvre Numedal fjellstyre store områder. Her var det bra med fugl i 2021, men en liten nedgang i 2022. I år har man igjen hatt en oppgang, og det er bra med fugl. Hos Eidfjord fjellstyre er det taksert helt ned i 4,3 ryper pr km2 så her blir det heller ikke åpnet for videre kortsalg på ryper.